ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးမှကြိုဆိုပါ၏

ထောင့်ကြိတ်စက်၊ သက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ သံတူ၊ လီ-ion လေ့ကျင့်ခန်း၊