ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းစတိုးမှကြိုဆိုပါ၏

Chain၊ lifting chain၊ သွပ်သွင်းခြင်းသံကြိုး၊ သံမဏိကွင်းဆက်၊ အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်များ